ชนิดพันธุ์

The Aquaculture Stewardship Council จะทำงานร่วมกับองค์อิสระที่สามที่มีการออกใบรับรอง ในการออกหนังสือรับรองให้กับผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดหนึ่งชนิดใดหรือมากกว่าในสิบสองชนิดพันธุ์ ที่มีมาตรฐานของบทสนทนาการเพาะเลี้ยงที่ริเริ่มโดย WWF  สำหรับกลุ่มชนิดพันธุ์ทั้งสิบสอง ASC จะทำการออกฉลากสินค้าผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกได้นำไปใช้ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการรับรอง ‘ห่วงโซ่ผู้ดูแล'

ท่านจะได้เห็นกลุ่มชนิดพันธุ์ที่กล่าวถึงคร่าวๆ ด้านล่าง และถ้าหากท่านมีคำถามที่เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ใด กรุณาคลิกที่ซ้ายมือของรายการชนิดพันธุ์นั้นๆ หรือคลิกที่ 'อ่านเพิ่มเติม' ของชนิดพันธุ์ที่ท่านมีความสนใจ

 

 กลุ่มชนิดพันธ์ต่างๆ

 

บทสนทนาการเพาะเลี้ยง  

หอยเป๋าฮื้อ  

 

 

กลุ่มสนทนาการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2551 และจบลงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 มีนักวิทยาศาสตร์ เกษตรกร นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ในพื้นที่ผลิตหอยเป๋าฮื้อที่สำคัญของโลกเข้าร่วมการสนทนา นอกจากนี้ ร่างฉบับมาตรฐานยังได้มีการออกประกาศเพื่อรับความคิดเห็นของประชาชนสองครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 ท่านในกระบวนการดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม

 

หอยสองเปลือก

 

 

 
การประชุมบทสนทนาหอยสองเปลือกชุดแรก (หอยลาย หอบแมลงภู่ หอยเชลล์ และหอยนางรม) ได้ถูกจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2004  บทสนทนาได้ถูกพักไปหลายปีเพราะขาดเงินทุนในการสนับสนุน และกลับมาเริ่มต้นอีกทีในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547

บทสนทนาได้จัดให้มีขึ้นในการประชุม 6 ครั้งที่อเมริกาเหนือ 1 ครั้งที่ยุโรป และ 1 ครั้งที่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมบทสนทนาต่างๆ ทั้งหมดมากกว่า 300 ท่าน ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 การประชุมได้จัดให้มีขึ้นที่ประเทศจีนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในเอเชียได้มีส่วนร่วมด้วย

ผลการประชุมต่างๆ ได้ถูกใช้ในการพัฒนาร่างมาตรฐานการเพาะเลี้ยงหอยสองเปลือกฉบับแรกเพื่อสาธารณชนได้แสดงความคิดเห็นกันเป็นระยะเวลาหกสิบวัน เป็นครั้งแรกในจำนวนทั้งหมดสองครั้งด้วยกันในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 การแสดงความคิดเห็นครั้งที่สอง (และเป็นครั้งสุดท้าย) ได้เริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่มเติม


ปลาช่อนทะเล

 

 

การประชุมครั้งแรกของบทสนทนาการเพาะเลี้ยงปลาสำลีและปลาช่อนทะเล ได้จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในการประชุมครั้งแรก ผู้ร่วมประชุมได้ตั้งเป้าหมายของบทสนทนา และในบทสนทนาครั้งต่อๆ มา ผู้ร่วมประชุมจะได้รวบรวมปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมหลักๆ ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเล

ที่ประชุมจะจัดทำร่างเพื่อค้นหาปัญหาแต่ละชนิด เสร็จแล้วก็จะร่างหลักการในการแก้ไขปัญหาแต่ละชนิดด้วย ซึ่งจะเป็นกรอบการทำงานในการจัดตั้งมาตรฐานที่สามารถทำการวัดและปฏิบัติได้

อ่านเพิ่มเติม.

ปลาทเราทน้ำจืด

 

 

การประชุมบทสนทนาการเพาะเลี้ยงปลาทเราทฺน้ำจืด ครั้งแรกได้จัดขึ้นที่ประเทศเดนมาร์ก ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ส่วนการประชุมบทสนทนาครั้งที่สองจัดขึ้นในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ผู้เข้าประชุมได้ร่วมร่างหลักการๆ แก้ไขปัญหาในการเพาะเลี้ยง

การประชุมเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ผู้เข้าประชุมได้ร่วมร่างตัวชี้วัด

ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเทคนิคจะช่วยปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดเพื่อให้สามารถนำมาเป็นมาตรฐานทำการชี้วัดและปฏิบัติการเพาะเลี้ยงปลาทเราทฺน้ำจืดได้

อ่านเพิ่มเติม.

ปลาสวาย

 

มีการประกาศร่างหลักการ เกณฑ์บรรทัดฐาน ตัวชี้วัด และมาตรฐานฉบับแรกในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เพื่อทำประชาวิจารณ์ 60 วันครั้งแรกของทั้งหมดสองครั้ง สิ่งที่ตอบสะท้อนกลับมาได้ถูกนำไปปรึกษาหารือกันในการประชุมในเดือนสิงหาคมที่ประเทศเวียตนาม และใช้ในการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร ด้วยการร่างเอกสารมาตรฐานชุดที่สองได้ทำการประกาศให้สาธารณะชนได้ทำการวิจารณ์ในวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2552 

บทสนทนามาตรฐานการเพาะเลี้ยงปลาสวาย ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อเดือน สิงหาคม 2553

อ่านเพิ่มเติม

ปลาแซลมอน

  

 

บทสนทนาการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ร่างหลักการ เกณฑ์บรรทัดฐาน ที่เสร็จสมบูรณ์ลงได้มีการจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน โดยมีรากฐานมาจากทำประชาวิจารณ์ ทั้งสองครั้งในปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 และบทสรุปจากการประชุม

คณะกรรมการทำงานกำลังร่างตัวชี้วัดอยู่ และคาดว่าการร่างมาตรฐานจะยังไม่สามารถเสร็จสิ้นลงได้ก่อนสิ้นปี พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่มเติม

ปลาสำลี

 

 

การประชุมบทสนทนาการเพาะเลี้ยงปลาสำลีและปลาช่อนทะเล ครั้งแรกได้จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในการประชุมครั้งแรก ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมตั้งเป้าหมายของบทสนทนา ส่วนการประชุมบทสนทนาครั้งต่อๆ มา ผู้เข้าประชุมได้ร่วมการค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงปลาสำลี (ปลาสำลีน้ำลึก, ปลาหางเหลือง และ ปลาสำลี lalandi)
ทั้งสามชนิด

ทางกลุ่มจะร่วมกันร่างหลักการเกี่ยวกับผลกระทบของแต่ละปัญหา สิ่งต่อไปที่จะทำก็คือ การจัดทำมาตรการในการลดปัญหาต่างๆ และทำตัวชี้วัดที่จะทำการชี้วัดปัญหาแต่ละชนิด ซึ่งจะเป็นกรอบในการจัดร่างมาตรฐานที่วัดและปฏิบัติได้

อ่านเพิ่มเติม

กุ้ง

 

 

The Global Steering Committee (GSC) ได้จัดตั้งกลุ่มทำงานด้านเทคนิคหลายๆ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญๆ หลายๆ คนทั่วโลก อ่านบทสรุปข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานได้ที่ the November 2009 GSC meeting การทำประชาวิจารณ์ครั้งแรกของการร่างมาตรฐานกุ้งได้จัดให้มีขึ้นโดยเริ่มเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

ร่างมาตรฐานจะยังไม่สามารถเสร็จสิ้นลงได้ก่อนเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อ่าน เพิ่มเติม.

ปลาหมอเทศ

 

 

บทสนทนาการเพาะเลี้ยงปลาหมอเทศ (TAD) ได้มีการประสานงานกันโดย WWF มาเป็นเวลาห้าปี ผู้เชี่ยวชาญกว่า 200 ท่าน ได้ร่วมกันจัดร่างมาตรฐานโลกเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมในการเพาะเลี้ยงปลาหมอเทศ

ผู้เพาะเลี้ยงปลาหมอเทศที่นำมาตรฐานมาใช้จะได้รับฉลากรับรองคุณภาพว่าอาหารทะเลที่ขายนั้นมาจากการเพาะเลี้ยงที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

อ่านเพิ่มเติม

FAQ   |   Contact   |   Links