การเสริมสร้างความสามารถของผู้ผลิต

สำหรับบริษัทเพาะเลี้ยงระดับโลก การทำตาม มาตรฐานบทสนทนาการเพาะเลี้ยง จะต้องทำการก่อสร้างและลงทุนใน (เช่น) การบริหารจัดการและการบริหารน้ำเสีย บริษัทเหล่านี้สามารถที่จะทำการลงทุนในสิ่งเหล่านี้ได้เพื่อที่จะเข้าข่ายมาตรฐานบทสนทนาการเพาะเลี้ยง

สำหรับผู้เพาะเลี้ยงเล็กๆ ในประเทศเวียตนาม ไทย และประเทศอื่นๆ คงไม่สามารถทำงานลงทุนในลักษณะนั้นได้ จึงเป็นเหตุผลที่ ASC จะทำการลงทุนการสร้างศักยภาพผู้ผลิตสำหรับผู้ผลิตรายเล็กเพื่อที่จะสามารถเข้าข่าย มาตรฐานบทสนทนาการเพาะเลี้ยงได้

โปรแกรมการสร้างศักยภาพประกอบไปด้วย การช่วยเหลือผู้ผลิตรายย่อยในปัญหาการจัดองค์กรและการบริหารจัดการ การให้การอบรมการบริหารจัดการที่ดีเลิศ การหาแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนในการบริหารจัดการที่มีความรับผิดชอบ พื้นฐานโปรแกรมการสร้างศักยภาพคือการทำการศึกษาในหลายๆ ด้านที่รวมเอาปัญหาของผู้ผลิตรายย่อยต่างๆ หลังจากนั้น ASC ก็ยังจะให้คำปรึกษาและช่วยสร้างศักยภาพให้กับฟาร์มใหญ่ด้วย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติบไปได้ที่ jan.gilhuis@ascworldwide.org
 
 Jan Gilhuis, ASC Capacity Building Programme: ‘ความยั่งยืนของการเพาะเลี้ยงไม่ใช่อยู่เพียงแค่ปัญหาการวัดค่าสิ่งแวดล้อมเท่านั้น เป้าหมายของ ASC ยังต้องการแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมด้วย และหนึ่งในนั้นคือการรวมเอาผู้ผลิตรายย่อยในประเทศที่สามเข้ามาในโครงการด้วยความสามารถที่จะเข้ามาขายในตลาดผ่านฉลากรับรองคุณภาพของ ASC จะเปิดโอกาสเชิงธุรกิจใหม่ให้กับเขาเหล่านั้นและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่จะตามมา'  

FAQ   |   Contact   |   Links