Prognoses geven aan dat de wereldbevolking tegen 2050 zal oplopen tot meer dan 9 miljard. Om de uitdaging aan te gaan om zoveel mensen te voeden, moeten we onze huidige voedselproductie eigenlijk verdubbelen.

Vis is een ideaal voedsel om de groeiende bevolking op onze planeet te voeden. Het is eiwitrijk, vetarm, gezond en voedingsrijk. Vis wordt ook gekenmerkt door een uiterst efficiënte conversie van voeder naar kwalitatieve voeding, met een lagere ecologische voetafdruk en met gebruik van minder hulpbronnen dan andere dierlijke productiesystemen. [1]

Traditionele methoden voor wilde visvangst kunnen onmogelijk aan de groeiende vraag voldoen. De visbestanden zijn eindig en 86% [2] van de visbestanden op zee worden ofwel volledig geëxploiteerd ofwel overbevist. Zelfs met duurzame praktijken heeft de zeevisserij zijn limiet bereikt.

Aquacultuur kan een deel van de oplossing zijn. Aquacultuur is het snelst groeiende voedselproductiesysteem ter wereld; meer dan de helft van de vis die wereldwijd wordt geconsumeerd, is al afkomstig van aquacultuur [3].

Maar de snelle toename van de vraag naar gekweekte vis heeft zijn eigen problemen. Wanneer aquacultuur niet goed wordt beheerd, kan dit een aantal nadelige gevolgen hebben, waaronder wanbeheer, watervervuiling, verstoring van lokale ecosystemen en slechte werkomstandigheden. Hoe sneller de aquacultuurindustrie groeit, hoe groter de potentiële impact op het milieu, de werknemers en de lokale gemeenschappen.

Deze problemen moeten we nu aanpakken. Door een beter beheer van de visteelt, kunnen we aan de groeiende vraag voldoen en tegelijkertijd de negatieve milieu- en sociale effecten minimaliseren.

[1] Feeding 9 billion by 2050 – Putting fish back on the menu [9 miljard monden te voeden tegen 2050 – Laten we vis opnieuw op het menu zetten]

[2] FAO-circulaire nr. 1089 over viskwekerijen en aquacultuur

[3] Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties

×
×
Select languageSelect languageWählen Sie Ihre SpracheSelecione o idioma言語を選択する选择语言Seleccione su idiomaSélectionnez votre langue